Nu har vi börjat förbereda en kampanj för att kräva en folkomröstning för att rädda sportfältet och stoppa planerna på att göra Ribbings väg till genomfartsled – Ribbingsleden


Sollentunapartiet arbetar oförtrutet vidare på att bevara sportfältet helt grönt och stoppa de övriga partiernas planer på att öppna Ribbings väg för genomfartstrafik från Väsjöstaden.

Det inriktningsbeslut som alla andra partier drev genom före jul innebär att man endast låter bli att bebygga den östra delen av den planerade exploateringsytan på sportfältet. Det innebär också att man fortfarande planerar för genomfartstrafik från Väsjön rakt genom Edsberg.

Därför har vi börjat förbereda en kampanj för att kräva folkomröstning om sportfältets framtid och planerna på genomfartstrafik. Det gäller att samla tillräckligt många namn från medborgare som instämmer i kravet på en folkomröstning Vi räknar med att kunna starta denna namninsamling under våren.

Vi räknar med att kunna tillfråga alla Edsbergsbor och dessutom nå tillräckligt många andra boende i kommunen för att få så många namn att det ska bli svårt för de andra partierna att säga nej till en folkomröstning.

Demokratin kräver att Edsbergsborna ska få vara med och bestämma om sportfältets framtid och trafiken i Edsberg.

Det är viktigt att vi är många som hjälps åt med att samla in de namn som behövs.
Hör av dig till oss i Sollentunapartiet om Du kan hjälpa till.

Vi kommer att återkomma under februari med närmare besked om vår namninsamlingskampanj för att kräva en folkomröstning.

Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande