Den 15 augusti startar Sollentunapartiets stora folkomröstningskampanj för att rädda sportfältet. Kom med Du också!


Vårt öppna möte den 24 april blev välbesökt av engagerade Edsbergsbor som vill rädda sportfältet och stoppa den planerade genomfartstrafiken.

Den 24 april bjöd Sollentunapartiet in Edbergsbor till ett öppet möte i Arena Edsberg i Edsbergs bibliotek för att informera om arbetet med att få igenom en folkomröstning. Många Edsbergare hade mött upp på mötet och möteslokalen blev i stort sett fullsatt. Mötet filmades och kommer snart både i lokal-TV och på vår hemsida.

Våra rikhaltiga kontakter med medborgarna i Edsberg har gjort klart för oss att en mycket bred majoritet i kommundelen säger nej till att sportfältet bebyggs överhuvudtaget och nej till att det dras en trafikled över fältet som drar upp genomfartstrafik i Edsberg. Vårt öppna möte underströk detta med råge.

Därför kändes mötet som ett inspirerande förspel inför vår kommande kampanj för en folkomröstning för att visa upp det lokala motståndet mot att bebygga sportfältet och mot planerna på genomfartstrafik i Edsberg.

Den 15 augusti drar vi igång och håller på tills vi fått ihop det antal namn vi behöver – eller längst till den 15 februari 2013. Vi behöver få in cirka 4 500 namnunderskrifter, vilket motsvarar 10 % av kommunens röstberättigade medborgare. En tidigare namninsamling för att rädda Falkberget på 80-talet lyckades få in tusentals namn på mycket kort tid.

Vi kommer att ha en kampanjcentral på Edsbergs Torg och knacka dörr och samla namn framförallt i Edsberg. Det kommer även att bli ett antal arrangemang under hösten, t ex Sportfältets dag med ett stort antal aktiviteter.

Kom gärna med i kampanjen Du också. Vi måste vara många som samlar namn. Du blir långt ifrån först. Många anmälde sitt intresse redan nu på mötet den 24 april.

Hör av dig till oss genom
e-post: ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se
mobil: 073 – 915 1643

Vi Hörs
Ingwar Åhman-Eklund – Ordförande