Vad händer? Är äldreomsorgens ekonomi i fritt fall?


Några dagar innan Vård-och omsorgsnämndens sammanträde tisdag den 15 maj var jag inne på kommunens hemsida. Där fanns en filmsekvens från Youtube. Filmen handlade om Frejas kök. Dessutom meddelades att kommunen gjort en vinst på 48 miljoner 2011.

Besökte sedan kommunfullmäktiges sammanträde. Där pläderade VON:s ordförande Björn Karlsson kraftigt för införande av LOV för äldreboende. Det förvånade mig mycket, då det på fler ställen i kontorets handlingar, varnades för att det är kostnadsdrivande.

I handlingarna till nämndens sammanträde fanns ett förslag från kontoret, med besparingsåtgärder. Bara dryga tre månader efter budgetmanglingen, och öppnandet av Frejas kök, pekade prognosen mot ett underskott på 10 miljoner. Bland besparingsförslagen fanns bl.a.:

  • Avveckling av Frejas kök. Nedläggningen av Frejas kök innebär inte endast att de boende på Tors Backe förlorar tillgången till måltider och social samvaro, utan också att personer med funktionsnedsättning mister möjligheter till arbetsuppgifter.
  • Icke start av tillagningsköket på det nybyggda äldreboendet i Edsberg
  • Reducering med 2 (Helenelund och Skälby) av 5 seniorträffar
  • Inget stöd till social gemenskap.

Under den sista rubriken döljer sig bl.a. en närmast patetisk besparing på 170 000 kronor. Det är utvecklingsstörda och autistiska ungdomar och vuxna, som får lyssna till levande musik en kväll i veckan.

Oppositionen hade samlat sig till ett yrkande, där vi godkände att man utredde några smärre åtgärder och yrkade avslag på resten. ( bl.a. ovanstående) Dessutom ville vi se över struktur och bemanning i förvaltningsledningen. Därtill skulle den förstärkas med en ekonomichef.

Vid förhandlingarna förde Alliansen fram nya besparingsåtgärder, förutom de som nämnts i handlingarna. Där föreslogs alla 5 seniorträffarna skulle läggas ner. Kontoret skulle minskas med 15 %. Kostekonomen skulle bort. Vid omröstning föll oppositionens förslag.
Blir det matlådor nu till Tors Backe och det nybyggda äldreboendet i Edsberg? Samtidigt som där står två tomma, nybyggda tillagningskök inom fastigheterna.

Slutligen känns det ynkligt att Alliansen genom sina åtgärder vill ta bort glädjeämnena för de mest utsatta i kommunen.

Sedan blev Björn Karlsson och förvaltningsledningen förhörd av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Då var det tydligen helt fel att ta besparingsförslagen på allvar? Ingen tycks veta vad som egentligen gäller! Inte nämndens ledning i alla fall.

Hans Nordgren
Ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

 

P.S. Den 23 maj blev Björn Karlsson och förvaltningsledningen förhörd av kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningsledningen hade inte en aning om att dessa underskott fanns förrän i slutet av mars! Efter det har Björn Karlsson och Lennart Gabrielsson påstått att besluten i VON inte är några beslut!? Men de är protokollförda som tänkbara besparingar. Men det ska inte tas på allvar !! enligt Björn Karlsson. Varför drev han då igenom dem? Ingen tycktes ha vetat hur stora kostnaderna var! Inte nämndens ledning i alla fall.

Ingwar Åhman-Eklund – Ordförande