Nu är vi igång med folkomröstningskampanjen för bevarande av Edsbergs sportfält och mot genomfartstrafik i Edsberg. Kom med Du också och kräv en folkomröstning!


Kampanjen pågår under tiden september 2012 – februari 2013.

Nu är vi i full gång med att samla namn för att kräva en folkomröstning motplanerna på en exploatering av Edsbergs sportfält och genomfartstrafik i Edsberg.

När du skriver under insamlingslistan, stöder du endast kravet på att det ska ordnas enfolkomröstningDu tar INTE ställning till själva sakfrågan. Det får Du göra i själva folkomröstningen somvi förutsätter sker samtidigt med nästa kommunalval eller EU-valet.

Det krav du formellt skriver under lyder:

Jag vill att Sollentuna kommun arrangerar en folkomröstning där följande fråga ställstill medborgarna:

Vill du att Edsbergs Sportfält bevaras helt gröntutan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg?

Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade ikommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning. I Sollentuna innebär detcirka 4.500 personer.

Sollentunapartiet och arbetsgruppen för en folkomröstning kommer att distribuera listor till Dig som medborgare på olika sätt. Vi kommer att finns på plats i Edsbergs centrum underhelgerna i höst, på sportfältet samt vid olika arrangemang, t ex Edsbacka marknad.Vi kommer även att besöka olika bostadsområden med vår husvagn så det blir lätt för digatt skriva på listan. Vi kommer även att samla namn i de övriga kommundelarna.

Ifyllda listor kan lämnas i särskild brevlåda på Biblioteket i Edsbergs centrum eller sändas tillSollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Undrar Du över något kan Du ringa mig på min mobil 073- 915 1643 eller maila till oss på Ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN

Ingwar Åhman-Eklund