Nu träffar du oss varje fredag från kl 15.00 på Edsbergs Torg utanför Figges konditori. Där kan du skriva på våra listor och kräva en folkomröstning.


För nu är vi i full gång med folkomröstningskampanjen för bevarande av Edsbergs Sportfält och mot genomfartstrafik i Edsberg. Kampanjen pågår under tiden september 2012 – februari 2013.

Kom med Du också och kräv en folkomröstning!
Vill du bli aktiv med oss – ring Stig Ericsson, mobil 072- 7220433. VI BEHÖVER DIN HJÄLP för att kunna genomföra en riktigt bra kampanj.

När du skriver under insamlingslistan, stöder du endast kravet på att det ska ordnas en folkomröstning Du tar INTE ställning till själva sakfrågan. Det får Du göra i själva folkomröstningen som vi förutsätter sker samtidigt med nästa kommunalval eller EU-valet..

Det krav du formellt skriver under lyder:
Jag vill att Sollentuna kommun arrangerar en folkomröstning där följande fråga ställs till medborgarna:
Vill du att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg?

Totalt krävs att minst 10 procent av kommunens invånare, som är röstberättigade i kommunalval, skriver under för att få till stånd en folkomröstning. I Sollentuna innebär det cirka 4.500 personer.
Sollentunapartiet och arbetsgruppen för en folkomröstning kommer att distribuera listor till Dig som medborgare på olika sätt. Vi kommer att finns på plats i Edsbergs centrum under fredagar och lördagar i höst, på sportfältet samt vid olika arrangemang och marknader.. Vi kommer även att besöka olika bostadsområden med vår husvagn så det blir lätt för dig att skriva på listan. Vi kommer även att samla namn i de övriga kommundelarna.
Ifyllda listor kan lämnas i särskild brevlåda på Biblioteket i Edsbergs centrum eller sändas till
Sollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Undrar Du över något kan Du ringa mig på min mobil 073- 915 1643 eller maila till oss på
Ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN
Ingwar Åhman-Eklund