Utveckla Edsbergs Sportfält och Väsjötoppen till ett framtidsinriktat kommunalt och regionalt sportcenter för skidsport och fotboll med SOLLENKOLLEN som samlande namn


( Se filmen om SOLLENKOLLEN här på vår hemsida.)

Kommunen har Edsvik för kulturen. Nu är det dags att satsa på SOLLENKOLLEN för sporten på ett bevarat sportfält. Namnet SOLLENKOLLEN är mycket lyckat och säljande och en kombination av vår kommuns namn och den världsberömda skidanläggningen Holmenkollen i Oslo.

Detta istället för att exploatera sönder Edsbergs Sportfält med en genomfartsled omgiven av bostäder och istället för att ta bort slalombackens parkering och bebygga sumpskogen sydväst om sjön. En sumpskog med sättningar och föroreningar som dessutom är ett område skyddat genom EU’s artskyddsförordning.

Bostadsbebyggelse på sportfältet och i sumpskogen skulle tränga in sportaktiviteterna och allvarligt försämra möjligheterna att utveckla dem. Edsbergs sportfält ska behålla sin nuvarande grönska som en plats för promenader, picknickar, idrott och rekreation.

Idag finns det ett antal idrotter som utövas i området genom framgångsrika och engagerade klubbar.
Vi har Sollentuna Backhopparklubb som har sin verksamhet i SOLLENKOLLEN- backen. Det är backhopparna som tagit fram detta suveräna namn som de gärna delar med sig av som en beteckning för hela området.
Vi har Sollentuna Slalomklubb med Alpin skidåkning, snowboard och freestyle i Väsjöbacken. En av regionens största och populäraste slalomanläggningar.

Dessutom finns på sportfältet Sollentuna Fotbollsklubb som genom sammangåendet mellan flera klubbar nu är en av Sveriges största fotbollsklubbar med nästan 3 000 medlemmar och hundratals ungdomslag.

Kom med Du också och kräv en folkomröstning om att bevara Edsbergs Sportfält!
Bli aktiv med oss – ring Stig Ericsson, mobil 072- 7220433.
VI BEHÖVER DIN HJÄLP för att kunna genomföra en riktigt bra kampanj.

Listor kan hämtas och lämnas vid särskild brevlåda i Biblioteket i Edsbergs centrum eller
sändas till Sollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Undrar Du över något kan Du ringa mig på min mobil 073- 915 1643 eller maila till oss på
Ingwar.ahman-eklund@sollentuna.se

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN
Ingwar Åhman-Eklund