Låt oss alla hjälpas åt med att göra år 2013 till det år då kommunen beslöt att bevara Edsbergs Sportfält, lämna Näckanskogen och Törnskogsmossen orörda och inrätta hela Tegelhagenskogen som naturreservat.


Namninsamlingen för att kräva en folkomröstning för att bevara Edsbergs Sportfält går vidare ända tills den sista februari. Se till att du och alla du känner skriver på.

Majoriteten håller på med att ta fram ett nytt planförslag för Edsbergs Sportfält. Det påstås innehålla mindre bebyggelse och större grönytor än deras tidigare förslag. Hur mycket har de inte velat avslöja ännu.

Men det offentliggörs under första kvartalet i år.
Detta blir kanske majoritetens motförslag i den kommande folk-omröstningen. Ingen tror väl att de andra partierna skulle ha tagit fram ett kompromissförslag om de inte hade blivit pressade av den största folkopinionen i Sollentuna sedan kampen om Järvafältet och av hotet från en kommande folkomröstning.

Vi ser också fram emot en mycket lyckad avslutning av namninsamlingskampanjen för att rädda Edsbergs Sportfält.

I mars presenterar vi resultatet vid någon form av större festlighet uppe i Edsberg, i biblioteket eller nere på sportfältet.

Kom med du också och kräv en folkomröstning om att bevara Edsbergs Sportfält! Bli aktiv med oss.
Ring Ewa Hellström-Boström mobil 070 – 756 04 02 eller
Stig Ericsson, mobil 072- 7220433.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP för att kunna genomföra en riktigt bra kampanj. Vi samlar namn även under helger och mellandagar.

Listor kan hämtas och lämnas vid särskild brevlåda i Biblioteket i Edsbergs centrum eller sändas till Sollentunapartiet, Box 127, 191 22 Sollentuna.

Namnlistan hämtar du via följande länk – NAMNLISTAN
Ingwar Åhman-Eklund