Nu är namninsamlingen för att bevara Sportfältet färdig och inlämnad. Nästan 5 200 sollentunabor skrev på! En viktig delseger för demokratin, Edsberg och sporten


Nästan 5 200 sollentunabor har skrivit på namninsamlingen och krävt en folkomröstning om att Edsbergs Sportfält bevaras helt grönt utan ny bebyggelse och utan en bilväg med anslutning till Ribbings väg? Den 1 mars lämnades listorna med alla namn in till kommunen. Nu ska kommunfullmäktige besluta om att det blir en folkomröstning. Vi förutsätter ett demokratiskt beslut och en folkomröstning 2014.

De boende i Edsberg kan tacka sig själva för detta goda resultat. Nästan alla namn har också samlats in av boende i och nära Edsberg. Initiativet togs av Sollentunapartiet i samråd med boende i området. Sollentunapartiet är det enda partiet i kommunfullmäktige som säger nej till denna exploatering. Därför har partiet givetvis hjälpt till med att administrera insamlingen.

Vi i Sollentunapartiet tackar alla som engagerat och helhjärtat gjort detta fina resultat möjligt!

STORT TACK!
Ingwar Åhman-Eklund
Ordförande