Nya planen för Edsbergs Sportfält – årets värsta aprilskämt


Har läst ”Planprogram för södra väsjöområdet och Edsbergs sportfält”. Det förslag som sagts öka de gröna ytorna på sportfältet.

Det stämmer väl eftersom man föreslår att så gräs på grusplanen. En större del av dalgången är obebyggd men den flankeras av hus både i väster och i norr. Man har inte förstått att Edsbergsborna vill ha en helt obruten grön miljö på fältet.

Den stora genomfartsvägen är kvar i förslaget och drar upp ny trafik i Edsberg där trafiken föreslås nästan fördubblad. Parkeringen till slalombacken föreslås gå genom Edsberg, runt på Ribbings väg, till en ny parkering just förbi de nya konstgräsplanerna. Vid de stora slalomdagarna i vinter har det varit över 800 bilar på slalombackens parkering. Ett mycket egendomligt förslag som inte alls leder till en bättre miljö. På många sätt ett sämre förslag än tidigare. Med makabra detaljer: Rullband från parkeringen till backen –Utomhus på vintern? Utförsåkning för bilar i brant backe från Ribbings väg? Nedgrävda parkeringar i vattensjuk mark. Tror någon på hyreshus där? Ett patetiskt försök att solovåra Edsbergsborna.

Ring eller maila kommunen och beställ förslaget. Säg ifrån NU. Planutskottet planerar att ta beslut om förslaget redan nästa tisdag! Bra om många får INSYN FÖRE BESLUT.

Ingwar Åhman-Eklund

Ordförande