Samrådsbluffen – ett verkligt hot mot demokratin! Kom till partiets informationsmöte om nya planen för Sportfältet torsdagen den 23 maj klockan 18.30 i Edsbergs bibliotek och protestera


Vårens händelser kring Edsbergs Sportfält har avslöjat ett skrämmande demokratiskt underskott hos den politiska majoriteten i Sollentuna liksom småaktighet och dubbelspel.

Den försöker med alla medel att driva igenom en genomfartsled över sportfältet och bostäder i kanten och i norr. Först säger man nej till en folkomröstning med argumentet att andelen underskrifter var 0,2 % för få fastän 5 200 personer skrev under kravet.

Edsbergsbor! Ardenfors och kompani struntar blank i era namnunderskrifter och vad ni tycker.

Sedan bjuder man in er till ett samråd. Men hela upplägget av samrådet visar att majoriteten enbart vill pressa igenom sitt eget nya planförslag. Samrådet är ett försök att ”med vackert tal” bluffa igenom en modifierad exploatering av fältet. Annars skulle inte motståndarna utmålas som HOT.

På bottenvåningen i kommunalhuset finns ett dialogrum där man visar upp majoritetens förslag. Man undrar om vårt och andras motförslag får ställas ut där?

De andra partierna har också bildat en styrgrupp för Väsjöprojektet där Sollentunapartiet inte får vara med. Denna köpte in en kommunikationsplan från en konsult som i sitt material bl a skriver att det är viktigt att nå en bred målgrupp bestående såväl av en tyst neutral/positiv opinion som nya byggherrar och andra intressenter. De protesterande Edsbergsborna struntar de däremot totalt i. Deras namnteckningar har inget värde! Samråd?

Det dokumentet vägrade man att lämna ut till Sollentunapartiet (!?) eftersom vi är kritiska till projektet. Men det fanns lyckligtvis demokratiskt sinnade personer som gav oss det. Vi framställs i detta som ett hot eftersom vi hjälpt till med att samla in 5 200 namn mot bebyggelsen på sportfältet. Klubbar och brukare som inte är HELT nöjda med förslaget utmålas också som hot.

Jag erkänner att Sollentunapartiet, och framförallt de över 5 000 Edsbergsbor som kräver en folkomröstning, är ett hot mot den styrgrupp som till varje pris vill pressa igenom bebyggelse och en genomfartsväg över sportfältet och igenom Edsberg.

Men det är mycket värre med Thomas Ardenfors och hans moderatstyrda styrgrupp som är ett verkligt hot mot demokratin i Sollentuna.

Ingwar Åhman-Eklund
I topp på hotlistan