Viktig del av Tegelhagenskogen hotas av exploatering – värdefull tallvegetation och sällsynta bin kan drabbas


Förvaltningsrättens dom om folkomröstningen om Edsbergs sportfält dröjer. Parkeringsplanerna på sportfältet kan komma att omprövas.

Sommaren 2013 blev en av de finaste på många år och håller fortfarande i sig. Men redan nu är majoriteten i full färd med att svika tidigare löften till de närboende att de skulle få möjlighet att påverka gränserna för det kommande naturreservatet för Tegelhagenskogen.

Majoriteten har lagt fram ett förslag till detaljplan om att bygga bostäder i en av de värdefullaste delarna av reservatet, bland annat omfattande kvarteren Munderingen och Manskapet, norr om Silverdalsvägen. Ett värdefull tallvegetation skulle då komma fällas och det sällsynte svartpälsbiet skulle få sina boplatser och födosöksområden påverkade. Kopplingen mellan Tegelhagenskogen och Nationalstadsparken i Solna skulle också komma att försvagas. Ärendet kommer att tas upp för beslut redan på kommunfullmäktiges möte den 18 september. Kom dit och protestera!

Vi har kontaktat förvaltningsrätten för att höra när de kommer att vara klara med sin behandling av vårt överklagande av kommunens hantering av resultatet av folkomröstningen om Edbergs och fått besked om att det kommer att ta ytterligare några månader.

Kommunens tycks ha tagit till sig av kritiken mot att flytta slalombackens parkering så att besökarna tvingas köra genom Edsberg och säger sig nu vilja komma med ett nytt förslag.

Ingwar Åhman-Eklund