Interpellation angående Olaglig kommunal upphandling av advokattjänster avseende Väsjöprojektet


Interpellation

från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors angående Olaglig kommunal upphandling av advokattjänster avseende Väsjöprojektet

Den 7 oktober i år avslöjade TV 4 Nyheterna att Sollentuna kommun köpt advokattjänster från advokatbyrån Mannheimer Swartling under de senaste 4 budgetåren för så mycket som nära 6 miljoner kronor utan att följa den lagen om offentlig upphandling

Detta är anmärkningsvärt eftersom kommuner årligen inte får handla tjänster för mer än fastställd gräns om ca 285 kkr av en och samma leverantör utan att göra en riktig offentlig upphandling.

20/6-13 ställde en medborgare frågan till kommunens upphandlingsavdelning om hur mycket Sollentuna kommun årsvis spenderat på advokatbyrån Mannheimer Swartling under de senaste 4 budgetåren?

På den frågan svarade upphandlingsavdelningen: ”Under åren 2010-2013 – 06 har följande belopp utbetalats till advokatbyrån Mannheimer och Swartling:
2010 1 430 719 kr
2011 1 088 099 kr
2012 905 764 kr
201306 950 699 kr – Totalt 4 375 281 kronor

Betydligt mer än det tillåtna årliga beloppet 285 tkr. Det handlar således om en olaglig upphandling. När sedan TV 4 nyheterna började gräva i ärendet upptäckte de att den sammanlagde kostnaden som kommunen köpt tjänster för utan upphandling är ännu högre – nu nära sex miljoner.

Med hänvisning till ovanstående frågar jag plan- och exploateringsutskottets ordförande:
Varför har kommunen med dig som ordförande struntat i lagen om offentlig upphandling när det gäller dessa advokattjänster avseende Väsjöprojektet?
Hur stor är den sammanlagda summa som kommunen köpt advokattjänster av Mannheimer Swartling för – egentligen? Olika belopp har ju nämnts? Se ovan!
Hur stor summa har kommunen handlat upp från Mannheimer Swartling totalt i år?
Sollentuna den 8 oktober 2013

Ingwar Åhman-Eklund