Interpellation om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet


Interpellation

från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet.

I de projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön som behandlats i höst i Kommunstyrelsen kan man läsa att projektet bedöms ha startat 2001 och att 49 029 000 kronor var upparbetade i projektet till slutet av augusti i år.

49 miljoner är en stor summa pengar så det är intressant att se vad kommunen fått för dessa pengar. Ligger den avloppsledning som byggts över sportfältet i detta belopp? Hur stora är kostnaderna för all planering som förändrats genom åren? Hur stora är de totala advokatkostnaderna för Väsjöprojektet? Vad har miljöundersökningarna kostat?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga dig följande i din egenskap av ordförande i plan- och exploateringsutskottet:

Vad har kommunen fått för de 49 miljoner som projektet kostat hittills:

  • Hur stor del av summan har används till nyttigheter som är färdigställda inför framtiden?
  • Hur stor summa har används till planeringsinsatser som sedan omprövats?
  • Hur stor del av summan har används till advokatarvoden?
  • Hur stor del av summan har används till miljöundersökningar och liknande analyser i området, att ta reda på föroreningar, förbereda muddring m.m.?
  • Hur stor del av summan har gått till informationsinsatser?
  • Finns det andra betydande typer av kostnader i summan?
  • Finns det andra kostnader för projektet som inte lagts in i de 49 miljonerna?

Sollentuna den 30 oktober 2013

Ingwar Åhman-Eklund
Sollentunapartiet