Sollentunapartiet kritiserar majoriteten för olagliga och ogynnsamma upphandlingar


I en interpellation i kommunfullmäktige har Sollentunapartiet frågat plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna om varför kommunen köpt advokattjänster utan att göra någon upphandling. Köper man tjänster för mera än 285 tkr under ett år krävs det en upphandling enligt LOU – lagen om offentlig upphandling.

Av Ardenfors svar framgår med önskvärd tydlighet att man i sin upphandling av juridiska tjänster bortsett från lagstiftningen. Man medger att kommunen köpt in tjänster löpande när behov uppstått och därmed i praktiken bortsett från LOU. Även under 2013 har man, innan man äntligen tagit beslut om ett ramavtal för upphandling, upphandlat för belopp över tröskelvärdet (för 0,8 mkr), således i strid med LOU. Vår slutsats är att det är synnerligen anmärkningsvärt att Sollentuna kommun under en längre tid helt bortsett från gällande lagstiftning vid inköp av juridiska tjänster. Och därigenom bidragit till att sätta konkurrens på lika villkor ur spel. Och därigenom även missgynnat oss skattebetalare. Det är verkligen lamt att mot bakgrund av det flagranta bortseendet från gällande rätt att som Thomas Ardenfors anse att det är ”tråkigt” att kommunen inte haft ett ramavtal på plats tidigare. Man kan ju också fundera över hur intensivt ett arbete med att få ett ramavtal kan ha varit med en startsträcka på två år. Vi har fått ett skriftligt svar från Ardenfors men själva fullmäktigedebatten kommer att hållas i kommunfullmäktige den 11 december. Kom gärna och lyssna.

Sollentunapartiet har i kommunfullmäktige också kritiserat det avtal som kommunen tecknat med JC Decaux om informations- och reklamskyltar, toalett, papperskorgar och bänkar. Ett avtal som är synnerligen ogynnsamt för kommunen och som ska börja gälla först när alla skyltar finns på plats och sedan i 15 år. Kommunen får stå för el- och bygglovskostnader mm. Vid förhandlingarna om avtalet åkte tre personer, varav två politiker, till Paris för att träffa företaget. Helt onödigt. Sådana här tavlor och toaletter mm finns sedan många år i Kista och det centrala Stockholm och ett antal andra kommuner. JC Decaux är tuffa förhandlare. Ska man leka med vargar så måste man kunna bita ifrån själv också. Sollentunas förhandlare verkar ha haft löständer. Vi vill också att reseräkningarna granskas.

Ingwar Åhman-Eklund