Sp kämpar vidare valåret 2014


Sollentunapartiet föryngras

På Sollentunapartiets nya fullmäktigelista kommer fyra av de tio första personerna att vara runt de trettio, vilket vi är mycket glada för. Samtidigt kommer flera av partiets äldre politiker stå för kontinuiteten i partiet. Vi är glada över att ha fått Harriet Goliath som ny ordförande. Harriet har bland annat engagerat sig i bullerfrågorna i kommunen, både när det gäller bil-. tåg- och flygbuller. Ja man får faktiskt leta efter en mer engagerad person än Harriet. Stig Ericsson som nu lämnar ordförandeposten har varit en klippa att luta sig mot och han kommer fortsatt att vara aktiv även om han nu väljer att inte längre vara ordförande.

Partiets viktigaste valfrågor är bland annat hur vi ska kunna bygga ut Sollentuna hållbart. Vi vill att det som byggs ska byggas för ungdomar. Behovet av billiga hyresrätter är stort. Vi vill satsa på fritidsgårdar i alla  kommundelar. Vi vill att Eriksbergsskolan byggs om på nuvarande plats. Inga barn eller ungdomar ska behöva stå i kö för att få pröva på en idrott. Det måste byggas tillräckligt med idrottshallar. Byggs det nya bostäder MÅSTE övrig infrastruktur hänga med, annars blir det ett samhälle som inte mår så bra. Läs mer i vårt valprogram.

Vill du vara med och hjälpa till med detta så hör av dig till

Johnny Rönnberg, ordförande, 0707-994292

Vill du ha vår nättidning Sollendaren så maila mig: irina.avetian@sollentuna.se