Sollentunapartiet bevakar vad som händer i finansvärlden


 

Enligt Dagens Industri den 23.5 skriver tidningen följande: ”Priskrasch hotar! Fastighetsbolag varnar för följderna av sänkt ränteavdrag på skatten”.  Tidningen skriver om risken för fallande fastighetspriser, ökande risker i banksystemet och uppemot en tusenlapp mer i månadshyra för en trerumslägenhet.

Den 16 juni väntas företagsskattekommittén presentera sina förslag. En av de åtgärder som föreslås är en begränsning av företagens möjligheter att dra av räntekostnader. Det bör införas ett tak på 25% av rörelseresultatet, vilket innebär att ränteutgifter som överstiger gränsen slår direkt mot företagens resultat genom ökade skattekostnader. Ett tak på 25% skulle öka medlemsföretagens skattekostnader med nästan 900 milj kr i nuvarande ränteläge, förutsatt att  bolagsskatten samtidigt sänks till 20 %. Detta har fastighetsekonomen Peter Wallberg på Sabo räknat ut.

Bland de allmännyttiga fastighetsbolagen är situationen än värre, eftersom bostäder ger lägre avkastning än kommersiella fastigheter. De 300 fastighetsbolagen i Sabo har tillsammans räntekostnader som motsvarar cirka 75% av deras samlade rörelseresultat. Som kompensation föreslås att dagens bolagsskatt på 22% ska sänkas till under 20%. 15 av Stockholms 17 fastighetsbolag hade i fjol räntekostnader som överskred de föreslagna ränteavdragen på 25% av rörelseresultatet.

Enligt många byggföretag kommer det att bli för dyrt att bygga i nya områden, där det idag inte finns infrastruktur och allt annat som behövs. Peter Wallberg menar ”om det här blir verklighet skulle det bli tvärstopp för nyproduktion på många orter”. Även Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna, menar att om det här förslaget blir verklighet är det utan tvekan ett mycket kraftigt slag mot fastighetsbranschen.

Med tanke på detta är det antagligen omöjligt att genomföra Väsjöprojektet.

Ann Furugård och Sture Pettersson, gruppledare Sp

  • Sollentunapartiet, som alltid tänker efter före