Kristdemokraterna triangulerar


Kristdemokraternas valtidning visar att Kd är bra på triangulering. Under rubriken skola skriver de ”Idrott och rörelse i skolan – pröva Bunkeflomodellen”. Precis vad vi gick ut med i den motion som förkastades på senaste fullmäktigemötet i juni. Konstigt nog var även Kd emot vår motion som gick ut på att alla elever i grundskolan ska ha idrott eller motion en timme om dagen. Bunkefloprojketet visar att detta höjer betygsmedelvärdet för eleverna – inte minst för pojkarna. Och sunt förnuft borde säga oss att får hjärnan mer syre via blodet så tänker den bättre.

Annat lustigt i Kd:s valtidning var ”Barnvagnsstigar i naturmarken”. Vad menar de? Finns det inte tillräckligt med gångvägar i våra naturreservat? Eller vem är det som ska plocka upp alla nerfallna kvistar och grenar som brukar lägga sig på stigar t.ex. efter hård blåst, så att barnvagnar och rullatorer kan komma fram.

Intressant är också vad kan de mena med: ”Bygg en strandpromenad längs Edsviken och använd den som ett tak för rening av dagvatten”???

Dessutom kan man fråga sig vad de menar med ”Rullatoravstånd till grönområden”. Tänk på höjdskillnaderna i Edsberg. Här ligger två äldreboenden nära sportfältet men det är sällan man ser en person med rullator där nere – antagligen är höjdskillnaden för stor – speciellt när man ska ta sig upp från sportfältet.

Under rubriken seniorer står det också ”Utegym i alla kommundelar”. Jag undrar hur många seniorer som använder sig av utegymmen. De flesta seniorer (och speciellt de kvinnliga) tycker nog att utegymmens apparater är lite väl tunga och stora. Men visst är det kul att många använder sig av utegymmens möjligheter till träning –  men som sagt – de flesta är nog inte seniorer här .

Vi väntar med spänning på de andra partiernas valtidningar!