Flera partimedlemmar har utsatts för otrevliga händelser och hot den senaste tiden, vilket vi reagerar starkt på.

Vi ber er vara observanta och meddela om liknande händelser inträffar. Vi återkommer med ett separat meddelande till våra medlemmar i detta ärende.