Close

2015-05-25

Ny ordförande i Sollentunapartiet

Sedan den 13 maj 2015 är Johnny Rönnberg ny ordförande i Sollentunapartiet.