Sollentunapartiet och Väsjön


Följande insändare finns i veckans Vi i Sollentuna. Karta över väsjöområdet, med nummersatta delar, finns här.


Sollentunapartiet har sedan valet 2010 varit för bebyggelse i Södersättra (tidigare kallat del 1), och för bebyggelse i Norrsättra (tidigare kallat del 4). Sollentunapartiet är för bebyggelse i området norr om Frestavägen (tidigare kallat del 6 och del 7) och om möjligt gärna mer än planerat. Vad gäller bebyggelse norr om Frestavägen (tidigare kallat del 3) vill Sollentunapartiet se en radikal omplanering i samråd med de boende.

Vad gäller Väsjön Mellersta (tidigare kallat del 2) är Sollentunapartiet emot bebyggelse på grund av svåra markförhållanden samt det faktum att parkeringsytan är svår att ersätta. Vad gäller Edsbergs Sportfält så vill Sollentunapartiet att det utvecklas för sport, fritid och rekreation. Sollentunapartiet är också emot att det byggs bostäder på Edsbergs Sportfält.

Om inte Sportfältet bebyggs kommer det inte behövas någon genomfartstrafik från Väsjöbebyggelsen genom Edsberg. Vidare är Sollentunapartiet emot en flyttning av Frestavägen.

Anledningen till att Sollentunapartiet splittrades beror i huvudsak på två saker. Dels Ann Furugårds rasistiska uttalanden som resulterade i hennes uteslutning ur Sollentunapartiet i december 2014, dels på Ewa Hellström-Boströms illojalitet mot Sollentunapartiet som resulterade i hennes uteslutning ur Sollentunapartiet i maj 2015.

Sollentunapartiet är precis som tidigare ett parti som alltid sätter Sollentunas invånare i främsta rummet.