Interpellation angående SÖRAB


Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående SÖRAB

Hur sköter sig personalen vid Hagby återvinningscentral? Som företrädare för Sollentunapartiet har jag vid ett flertal tillfällen mottagit klagomål från sollentunabor som nyttjat återvinningscentralen i Hagby. Klagomålen gäller allt ifrån att företagare blivit dåligt bemöta till en fientlig inställning mot personer som gör sitt bästa och vill återvinna. Det har även förekommit klagomål om dålig service, dåligt betalningssystem för företag och folk som känner sig ovälkomna.

Detta står i djup kontrast till SÖRAB:s presentation i Kommunfullmäktige tidigare i år.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Hur arbetar SÖRAB för att sollentunabor och företag från Sollentuna som besöker Hagby ska känna sig välkomna och känna sig välkomna tillbaka?
  • Har någon utredning gjorts av hur SÖRABs betalningssystem för företag påverkar företagens syn på servicegraden samt dess vilja att nyttja anläggningen i Hagby? Vad kom denna i så fall fram till?
  • Finns det eller finns det några planer på en utredning gällande hur andra betalningssystem för företag skulle påverka mängden inofficiella soptippar i Sollentuna?
  • Hur arbetar SÖRAB med att kunderna i Hagby och övriga anläggningar ska känna sig välkomna och bra bemöta vid sina besök?

För Sollentunapartiet den 11 maj 2016:
Johnny Rönnberg