Interpellation angående anläggandet av containerbostäder i Häggvik


Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes gällande
Anläggandet av containerbostäder i Häggvik

Häggvik och framförallt området omkring Stinsen, Coop och ICA står inför en stor omvandling. Sollentunapartiet är positiva till att området används till bättre saker än öde parkeringsplatser. Vi ställer oss dock frågande till hur kommunen tänker när man ger klartecken för ännu en inomhusgalleria där K-rauta och Willys idag finns.

Kommunen har redan idag ett flertal inomhuscentrum, bland annat i Häggvik, Rotebro och Tureberg. De som besöker dessa gallerior har noterat allt fler tomma lokaler. Detta är en indikation på att det finns ett överutbud och att då majoriteten hejar på att det ska öppnas ytligare en galleria är inte sunt.

Idag finns i princip två tillfartsvägar till Stinsen och affärsområdet däromkring. Detta gör att det blir mer eller mindre trafikkaos när många människor vill till och från området. Den utveckling av området som har presenteras kommer knappast underlätta trafiken.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  1. Hur tänker majoriteten när ni ger klartecken för ännu ett inomhuscentrum när dito vi har i kommunen uppenbarligen har problem med uthyrningen av lokaler?
  2. Hur ser majoritetens tankar, idéer och planer gällande trafiksituationen i aktuellt område ut?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg