Interpellation angående försäljningen av delar av Sollentunahem


Interpellation till Sollentunahems styrelseordförande Maria Stockhaus gällande
Försäljningen av delar av Sollentunahem

I slutet av maj meddelade Sollentunahem sina kunder och allmänheten vilka lägenheter som kommer säljas till andra hyresvärdar. Vilka köparna är talade man inte om och hur bolaget påverkas av att förlora uppemot hälften av sina inkomster har man inte berättat offentligt. Förutom den oro och stress som en försäljning innebär för bolagets hyresgäster bygger majoriteten på oron då man inte presenterar vilka som kommer bli nya hyresvärdar för tusentals Sollentunabor.

Maria Stockhaus har tidigare berättat att försäljningen kommer stärka Sollentunahem. En företagsstyrelse ska ha företagets bästa i tankarna när man tar beslut och detta rimmar ila med att halvera Sollentunahems inkomster. Moderaterna med Stockhaus i spetsen har även kallat denna avveckling av Sollentunahem en utveckling. En halvering samt den värdeöverföring som kommer ske från Sollentunahem kan inte ens med den bästa fantasi ses som att värna och utveckla bolaget.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  1. Anser du som ordförande att i nära nog en halvering av inkomsterna för Sollentunahem är att ta ansvar och utveckla bolaget?
  2. Vilka ekonomiska permanentar och andra permanentar har legat till grund när man valt vilka fastigheter som ska säljas?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg