Motion gällande sammanslagning av Trafik- och fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden


Motion från Sollentunapartiet gällande
Sammanslagning av Trafik- och fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden

Den av majoriteten beslutade koncernbildningen kommer innebära att en stor del av Trafik- och fastighetskontorets arbete gällande kommunens fastigheter kommer flyttas över till Sollentuna kommunfastigheter AB. Detta i sin tur innebär att Trafik- och fastighetsnämndens uppgifter kommer förflyttas åt att gälla gator, park och naturområden. Detta är alla områden som man i stort delar med dagens Stadsbyggnadsnämnd.

Sollentunapartiet föreslår därför följande;

  • Trafik- och fastighetsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden bildar en ny Stadsbyggnads- natur- och trafiknämnd.
  • Dagens Trafik- och fastighetskontor samt Stadsbyggnadskontoret ska svara in för Stadsbyggnads- natur- och trafiknämnden.
  • Sammanslagningen träder ikraft från och med 2018-01-01.

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg