Interpellation om förekomsten av säckar på trottoarer och GC-vägar


Interpellation från Sollentunapartiet till ordförande i Trafik- och fastighetsnämnden gällande Förekomsten av säckar (Big Bag, Sotera m.m) på trottoarer och GC-vägar

Då det blir allt mer populärt att renovera, vilket är positivt, men det leder tyvärr till att trottoarer och GC-vägar fylls av säckar från ”Big Bag”, ”Sotera” och andra bolag. Tanken är att dessa säckar ska omhändertas och tas bort snabbt, tyvärr sker inte detta alltid.

Bara i Sollentuna finns många exempel på att dylika säckar står kvar vecka efter vecka. Oftast placeras dessa säckar på trottoarer och GC-vägar vilket gör, att förutom att utgöra ett hinder, utgör de en trafikfara.

Med anledning av detta ställer jag följande frågor:

  • Hur arbetar kommunen för att minska ställtiden för denna typ av säckar?
  • Har kommunen senaste året beslutat om några sanktionsavgifter gällande denna typ av säckar som stått på kommunal mark?
  • Hur ser kommunens plan ut gällande att minska förekomsten att dessa säckar på trottoarer och GC-vägar?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg