Fråga gällande kommunens snö- och halkbekämpning


Fråga från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande kommunens snö- och halkbekämpning

Varje år kommer en vinter med snöfall, ändå känns det som att det är en överraskning för kommunen varje år. Snöfallen i slutet av januari verkat tagit kommunen med överraskning och våra trottoarer, gång-och cykelvägar blev mer eller mindre ofarbara. Samtidigt var ”bussgator” fria från snö på några timmar.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Anser du som nämndordförande att snö- och halkbekämpningen av kommunens gång- och cykelvägar i slutet av januari fungerade bra?
  • Vari ligger prioritering, i praktiken, när trottoaren är oplogad och gatan bredvid är snöfri?
  • Vad har kommunen fört fram i leverantörsdialogen när det gäller brister i deras utförande?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg