Interpellation gällande trafiksignalerna på Landsnoravägen


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Trafiksignalerna på Landsnoravägen

Trafiksignalerna vid Landsnora kvarn har länge varit ett sorgebarn. Efter lång tid och mycket arbete har man äntligen, till allas glädje, fått upp nya trafiksignaler. Tidigare trafiksignaler saknade i stort sätt förmågan att
detektera fotgängare och cyklister. Under lång tid har inhyrda signaler funnits på platsen.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Vad har dessa inhyrda trafiksignaler kostat kommunen?
  • Vad är orsaken till att det dröjt så länge att sätta upp nya trafiksignaler?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg