Interpellation gällande Sjukvårdsberedskapen under nationaldagsfirandet


Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden gällande Sjukvårdsberedskapen under nationaldagsfirandet

Under nationaldagen hade kommunen anordnat ett bra och fint firande i Edsbergsparken. Kommunens inhyrda sjukvårdsresurs dök inte upp men som tur var fanns kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG) på plats.

På plats hade kommunen ett antal anställda, väktare och personer från UMV (Ungdomar mot våld). Dessa resurspersoner hade dessvärre inga förstaförband att tillgå. Det var tack vare FRG Sollentuna som var på plats för att informera, folk kunde bli omplåstrade. FRG var märk väl inte där som sjukvårdsresurs.

Detta visar styrkan i kommunens Frivilliga resursgrupp men även svagheten i kommunens planering.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Varför hade inte kommuns egna personal eller anlitad personal en förstaförbandsväska med sig?
  • Hur säkerställer kommunen att den egna personalen och/eller anlitad personal har en förstaförbandsväska med sig?

För Sollentunapartiet
Johnny Rönnberg