Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden


Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden

Tillväxtverket skriver på sin hemsida;
”Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag.

Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner”.

Som ett bra exempel kan nämnas att i Köpenhamns senaste besöksnäringsstrategi nämns inte ordet turist en enda gång. Utan den går ut på att skapa en härlig plats att bo på, som i sin tur skall ge ringar på vattnet.

  • Hur ser du från Sollentuna kommuns sida på det som nämnts ovan? Om man tillexempel tittar på Visit Swedens-, Visit Stockholms-, Svenska Stadskärnors- eller Placebranders hemsidor så finns inte Sollentuna med någonstans. Jag och många med mig är intresserade av att höra om det är ett medvetet val från Sollentuna kommuns sida?
  • Vidare undrar vi i Sollentunapartiet också hur du ser på att det oftast enbart talas om Edsvik, när Sollentuna har så mycket mer att lyfta fram och samarbeta kring?
  • Till sist undrar vi hur du tycker att vi ska undvika att Sollentuna skall uppfattas som en sovkommun?

Sollentunapartiet genom
Andréas Näsman