Interpellation gällande kommunens fastighetsunderhåll


Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen gällande
Kommunens fastighetsunderhåll

Alla som äger ett hus eller annan fastighet vet att om man inte sköter det löpande underhållet så kommer det till slut bli dyrt. För sin egen skull bör man alltså ha en underhållsplan. Innan dåvarande Trafik- och fastighetsnämnden bilades 2010 fanns det inte ens en underhållsplan gällande fastighetsunderhållet i kommunen. Ett underhåll som i många år hade eftersatts och därmed skapat en underhållsskuld.

Denna skuld har kommunen sedan dess arbetat för att ta igen, vilket märks på pengarna som lagts på fastighetsunderhåll. En peng som gör att vi värnar och skyddar våra fastigheter. När man inte satsar på underhåll vet vi hur det går – lex Eriksbergsskolan.

Att dra ner på underhållet, som majoriteten tagit beslut om, är inte bara en konstig prioritering och kortsiktig utan även dåraktigt. För om kommunen bara kommer kunna utföra minimalt med underhåll så kommer underhållsskulden bara öka. En ökad underhållsskuld innebär att vi skjuter kostnader till våra barn och barnbarn samt försummar våra gemensamt ägda fastigheter.

Med anledning av detta ställer Sollentunapartiet följande frågor:

  • Varför minskar majoriteten budgeten för underhåll på kommunens fastigheter?
  • Finns det någon analys som visar hur det nerskurna underhållet kommer påverka kommunens fastigheter på kort- och långsikt?