Close

Aktuellt

Motion beträffande att köpa marken som Lidl äger i korsningen Djupdalsvägen/Malla Silverstolpes väg och Danderydsvägen

Motion från Sture Pettersson och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande att köpa marken som Lidl äger i korsningen Djupdalsvägen/Malla Silverstolpes väg och Danderydsvägen I dessa tider när det är så svårt för ungdomar att få en bostad borde marken som Lidl äger nu köpas av kommunen för att […]

Read More

Rapport från Ubildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) 2013

Under året var Stig Eriksson ersättare i nämnden, men har nu efterträtts av Janet Sibose. Under året var det inte så många kontroversiella ärenden i nämnden. IB-programmet (International Baccalauareate, där undervisningen helt sker på engelska) lades ned under 2013 eftersom det var för få sökande till programmet. IB-programmet hade gjort […]

Read More

Rapport 2013 från Harriet Goliath ledamot och Hans Nordgren ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Samarbetet med den övriga oppositionen har varit fortsatt mycket gott. Den stora händelsen har varit bolagiseringen av SOLOM. Trots stor tveksamhet hos pensionärsorganisationerna och avslag från oppositionen beslöt man att ett bolag skulle bildas. Den 1 september överfördes ca hälften av SOLOMs verksamheter till AB SOLOM. Att inte alla verksamheter […]

Read More

Fullmäktige den 5 februari tog inte upp många saker av vikt. Ändå drog mötet ut på tiden i det oändliga. Ingen ville ge sig i diskussionen om Kombolägenheter, dvs. där två ungdomar går samman för att dela på en lägenhet. Vi tyckte majoriteten försökte göra en så pass enkel sak […]

Read More

Sp kämpar vidare valåret 2014

Sollentunapartiet föryngras På Sollentunapartiets nya fullmäktigelista kommer fyra av de tio första personerna att vara runt de trettio, vilket vi är mycket glada för. Samtidigt kommer flera av partiets äldre politiker stå för kontinuiteten i partiet. Vi är glada över att ha fått Harriet Goliath som ny ordförande. Harriet har […]

Read More

Sollentunapartiet kritiserar majoriteten för olagliga och ogynnsamma upphandlingar

I en interpellation i kommunfullmäktige har Sollentunapartiet frågat plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna om varför kommunen köpt advokattjänster utan att göra någon upphandling. Köper man tjänster för mera än 285 tkr under ett år krävs det en upphandling enligt LOU – lagen om offentlig upphandling. Av Ardenfors svar […]

Read More

Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

Reservation Ärende 15 KS 30/9 -13 från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september 2013 Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund Jag kräver att majoriteten bestående av M, FP och KD skall respektera kommun-fullmäktiges beslut från den 18 september […]

Read More