Close

Aktuellt

Fullmäktige den 5 februari tog inte upp många saker av vikt. Ändå drog mötet ut på tiden i det oändliga. Ingen ville ge sig i diskussionen om Kombolägenheter, dvs. där två ungdomar går samman för att dela på en lägenhet. Vi tyckte majoriteten försökte göra en så pass enkel sak […]

Read More

Sp kämpar vidare valåret 2014

Sollentunapartiet föryngras På Sollentunapartiets nya fullmäktigelista kommer fyra av de tio första personerna att vara runt de trettio, vilket vi är mycket glada för. Samtidigt kommer flera av partiets äldre politiker stå för kontinuiteten i partiet. Vi är glada över att ha fått Harriet Goliath som ny ordförande. Harriet har […]

Read More

Sollentunapartiet kritiserar majoriteten för olagliga och ogynnsamma upphandlingar

I en interpellation i kommunfullmäktige har Sollentunapartiet frågat plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors, moderaterna om varför kommunen köpt advokattjänster utan att göra någon upphandling. Köper man tjänster för mera än 285 tkr under ett år krävs det en upphandling enligt LOU – lagen om offentlig upphandling. Av Ardenfors svar […]

Read More

Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

Reservation Ärende 15 KS 30/9 -13 från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september 2013 Ärende 15 Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund Jag kräver att majoriteten bestående av M, FP och KD skall respektera kommun-fullmäktiges beslut från den 18 september […]

Read More

Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön

Yrkande KS 30/9 -13 Från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Kommunstyrelsen måndagen den 30 september Ärende 33 – Projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön Jag yrkar att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till KLK -kommunstyrelsekontoret för omarbetning till en plan för projektets organisation utan ställningstaganden till hur de olika planområdena skall utformas, samt vill därutöver anföra […]

Read More

Beslutet att exploatera svartpälsbiets boplats i Silverdal överklagas av Förbundet för Ekoparken. Kommunens skyhöga advokatkostnader utan laglig upphandling tas upp av SP i kommunfullmäktige

Kommunens majoritet, M,FP och KD drev på senaste kommunfullmäktigemötet igenom ett beslut om att anta detaljplanen för kvarteren Munderingen och Manskapet i Silverdal där svartpälsbiet har sin boning. Ett värdefullt naturområde som också är en viktig grönkorridor till nationalstadsparken! Den förbindelsen betyder mycket för växt- och djurlivet i parken. Förbundet […]

Read More

Interpellation angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors angående erfarenheter av byggande av bostäder på eller mycket nära f.d. soptippar och avstjälpningsplatser och relaterade miljöundersökningar vid Väsjön. Såväl Väsjötoppen , fd Väsjötippen, och det f.d rökeriet är gamla soptippar och avstjälp-ningsplatser. Sumpskogen som ligger i området […]

Read More

Interpellation om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors om vad kommunen fått för de kostnader som den haft hittills för Väsjöprojektet. I de projektdirektiv för exploateringsområdet Väsjön som behandlats i höst i Kommunstyrelsen kan man läsa att projektet bedöms ha startat 2001 och att 49 029 000 kronor […]

Read More