Close

Aktuellt

Budget 2011 för Sollentuna kommun

Sollentunapartiets förslag Kommunstyrelsen 10 november Ärende  5  Budget 2011 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2011. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande: att  budget 2011 för Sollentuna kommun antas med Sollentunapartiets ändringsyrkanden enligt följande: Samtliga nämnder Sollentuna kommun skall framöver upprätthålla kommunens ekonomiska balans. Samtliga nämnder kommer att […]

Read More

Svar på Lennarts svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på Lennarts svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen Lennart säger att jag felaktigt hänvisar till Törnskogsmossen. Det är ju direkt pinsamt att Du inte vill förstå att randkärren / laggen […]

Read More

Svar på interpellation om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om miljöriskerna med en byggnation i aktuellt detaljplaneområde i Törnskogen. Interpellanten ställer följande frågor: Anser du att det finns skäl att även detaljplaneområdet ska bli naturreservat? Om så inte är fallet, var tycker du […]

Read More

Äldreboende med handikapp i Kommunen

Till Sollentuna kommunfullmäktige och Allmänhetens frågestund. Äldreboende med handikapp i Kommunen, ett värdigt liv eller bara förvaring mot det oundvikliga slutet. Vilka krav har Kommunen på sina underleverantörer och på deras personal, gällande att vårda och sköta äldre, dementa och multisjuka personer? (Krav gällande kompetens, utbildning och svenska språkkunskaper.) Hur […]

Read More

Svar på Lennarts svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Ingwars svar på Lennarts svar Fråga 1:  Värdestegringen när det gäller fastigheter i Väsjöprojektet beror inte bara på förväntningsvärden av kommande avstyckningar utan är även generellt en direkt konsekvens av […]

Read More

Svar på interpellation om gatukostnader för Väsjöområdet

Svar på interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet, till Lennart Gabrielsson (FP), ordförande i plan- och fastighetsutskottet, om gatukostnader för Väsjöområdet. Interpellanten ställer följande frågor: 1. På vilken faktagrund baserar man påståendet om de höjda värdena på fastigheterna? Statistiska fakta visat ju att en normalfastighet i området med en tomt på […]

Read More

Interpellation rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet

Interpellation från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till ordförande i Plan och Fastighetsutskottet, kommunalrådet Lennart Gabrielsson, Folkpartiet rörande gatukostnaderna för Väsjöområdet. Bakgrund När initialt samråd togs med de boende i Södersätra för att diskutera den nu aktuella utbyggnaden av Väsjöområdet, vilket primärt var drivet av behovet att lösa Vatten och Avloppsfi-ågan (pga […]

Read More