Close

Aktuellt

Motion angående driften av Ekbackaskolan

Motion från Sollentunapartiet angående erbjudande till Ekbackaskolans föräldrar att i någon form ta över driften av Ekbackaskolan Den 17 februari i år beslöt Barn- och ungdomsnämndens majoritet att lägga ned Ekbackaskolan. Ett ärende som kommunfullmäktige borde tagit beslut om. Ett mycket olyckligt beslut som totalt saknade förankring hos de närmast […]

Read More

Motion till Kommunfullmäktige rörande nödvändigheten av att göra en jämförelse mellan ”behålla” och ”sälja” innan en fastighetsförsäljning genomförs

Kommuninnevånarna är de kommunala aktiebolagens verkliga ägare och huvudmän, inte politikerna. Kommuninnevånarna, dvs befintliga bostadsrättshavare, villaägare och hyresgäster, har därför en självklar rätt att informeras om hur deras tillgång, AB Sollentunahem, sköts. Framför allt gäller detta efter/vid försäljningar där det måste vara en absolut politisk/ekonomisk självklarhet att kommuninnevånarnas/ägarnas tillgång, AB […]

Read More