Etikett: budget 2018

  • Politisk inriktning och budget 2018

    Politisk inriktning och budget 2018

    Ett grönt och tryggt Sollentuna för alla Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt kultur- och föreningsliv. För att uppnå detta lägger vi i vår politiska inriktning och budget särskilt fokus på unga, kultur, föreningsliv, boende, trygghet […]