Etikett: kommunstyrelsen

  • Reservation KS 2015-12-07 §29

    Reservation KS 2015-12-07 §29 Sollentunapartiet reserverar sig emot beslutet och byggande av bostäder i aktuellt område då miljövärden och markförhållanden i området gör byggandet olämpligt. Det aktuella området bör bevaras och utvecklas som ett natur-, sport- och fritidsområde. För Sollentunapartiet: Anki Elken