Etikett: självmord

  • Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

    Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

    Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) för fram det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa i Coronapandemins spår. Vidare lyfter organisationen Suicide Zero fram att självmord bland unga mellan 15 och 24 år ökar. Varje år tar ungefär 160 personer i den åldersgruppen livet av sig. NASP menar att riskerna är […]