Författare: Johnny Rönnberg

 • Budget och politisk inriktning 2021

  Budget och politisk inriktning 2021

  Sollentunapartiet är ett lokalt och tvärpolitiskt parti helt utan rikspolitiska bindningar. Vår politik bygger på miljömedvetna ställningstaganden, och vi strävar alltid efter en god livskvalitet för invånarna i Sollentuna samt en bra grund för föreningslivet, näringslivet, civilsamhället och besöksnäringen. Vi sätter sakfrågorna främst. Vi är varken höger eller vänster. Vi stöder förslag som är angelägna […]

 • Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Motion angående gatubelysning i Rotebro

  Vid övergångsstället vid korsningen Kung Hans Väg / Rotebrovägen behövs det bättre ljus som når längre ut över vägen. Idag är det otroligt svårt att se fotgängare vid detta övergångsställe. Vidare är detta en olycksdrabbad korsning där säkerhetslösningar behövs snarast. Det finns många hållbara lösningar som tagits fram i visionen för Rotebro. Vår bedömning är […]

 • Interpellation gällande avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna

  Interpellation till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Avsaknaden av cykelöverfarter i Sollentuna Sollentuna kommun har som mål att bli Sveriges bästa cykelkommun. Som en del av detta arbete har kommunen under flera år bland annat arbetat med att bredda befintliga gång- och cykelvägar samt anlagt nya cykelvägar längs exempelvis Norrvikenleden och Turebergsleden. Det har […]

 • Interpellation gällande kommunens fastighetsunderhåll

  Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen gällande Kommunens fastighetsunderhåll Alla som äger ett hus eller annan fastighet vet att om man inte sköter det löpande underhållet så kommer det till slut bli dyrt. För sin egen skull bör man alltså ha en underhållsplan. Innan dåvarande Trafik- och fastighetsnämnden bilades 2010 fanns det inte ens en underhållsplan […]

 • Var är trygghetsplanen?  

  Var är trygghetsplanen?  

  På Kommunfullmäktige den 10 december kommer bland annat kommunens nya trygghetspolicy att debatteras. Att alla som befinner sig i Sollentuna ska känna sig trygga ser vi som en självklarhet och vi vill ha mer än ord. Av den anledningen kommer vi lägga följande protokollsanteckning i ärendet. Var är trygghetsplanen?   Vi står inför stora utmaningar för […]

 • Våra förtroendevalda 2021

  Våra förtroendevalda 2021

  På  Kommunfullmäktige i november 2020 röstade Sollentunapartiet för oförändrad kommunalskatt nästa år. Under det rekordkorta mötet, där flertalet ledamöter deltog på distans, togs även beslut om vilka som ska sitta i kommunens nämnder 2021. Vilka som sitter i nämnderna har större betydelse än vad vissa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i […]

 • Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Motion angående förvärv av Edsbacka Wärdshus

  Edsbacka krog har gastronomiska anor som sträcker sig tillbaka till 1626. Nu är den tyvärr stängd. Många minns med glädje när det gick att avnjuta högklassig mat i en historisk och vacker miljö. Christer Lingström, ”Årets Kock” 1985 tog krogen till sin första Michelin-stjärna 1992 och en andra, som den första krogen någonsin i Sverige, […]

 • Fråga till utbildningsnämndens ordförande om strategier för att bemöta det ökande narkotikabruket

  Fråga till utbildningsnämndens ordförande om strategier för att bemöta det ökande narkotikabruket

  Fler ungdomar testar narkotika i Sollentuna 1246 elever i Sollentuna har svarat på frågor om deras levnadsvanor i den så kallade Stockholmsenkäten. Årets Stockholmsenkät visar att Narkotikaanvändningen ökar och känslan av trygghet i sitt eget bostadsområde minskar bland unga i Sollentuna. Socialnämndens ordförande, Seppo Karmitsa (KD), har i ett pressmeddelande berättat att man arbetar förebyggande […]

 • Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

  Sollentunapartiet vill ha Turebergshuset som kommunalhus

  Sollentunapartiet väljer Turebergshuset som kommunalhus och vill även utreda hur man förutom kommunens centrala administration även kan ha andra verksamheter samt bostäder i huset. Vi väljer att satsa på Turebergshuset och ha kommunal service centralt i kommunen framför att köpa en tjugo år gammal fastighet i ett sämre läge. Vid ett köp finns även risken […]

 • Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Fråga på Kommunstyrelsens sammanträde angående information om coronaviruset

  Det är av yttersta vikt att information om coronaviruset når även de som inte behärskar svenska. Viktigt att myndigheter och medier lyckas nå ut till de olika språkgrupperna. Media rapporterar att flera av dödsoffren i Corona har somalisk bakgrund och är hemmahörande i Järva. I debatten menar vissa att många i målgruppen har svårt att […]