Författare: Johnny Rönnberg

 • Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

  Risk för ökande självmord och självskador i samhället efter Coronapandemi

  Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) för fram det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa i Coronapandemins spår. Vidare lyfter organisationen Suicide Zero fram att självmord bland unga mellan 15 och 24 år ökar. Varje år tar ungefär 160 personer i den åldersgruppen livet av sig. NASP menar att riskerna är […]

 • Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  Sommarlovsaktiviteter för barn och unga

  Vi i Sollentunapartiet tycker att det är mycket viktigt att det finns aktiviteter som riktar sig till olika åldrar under hela sommaren och i hela kommunen. I coronatider kommer säkert många att ta semester hemma. Då är det viktigt att det finns mycket aktiviteter i lokalsamhället. Det är också viktigt att vi erbjuder trygga vuxenkontakter […]

 • Säkra upp föreningslivet

  Säkra upp föreningslivet

  Betala ut aktivitetsstödet i planerad nivå och slopa plan- och hallhyror för föreningarna direkt. Detta för att effekterna av coronaviruset ska få så begränsade negativa effekter som möjligt för förenings- och idrottsrörelsen. Vi måste säkra barn- och ungdomsverksamheten tillsammans med våra värdefulla föreningsledare. Sollentunapartiet är beredda att fatta beslut direkt om dessa viktiga insatser. Vi […]

 • Klara besked till studenterna

  Klara besked till studenterna

  De flesta studenter har förståelse för att det inte blir stora utspring till jublande släktingar och vänner. Vidare inser de att det inte är tillåtet med studentflak och stora fester. Sollentunapartiet noterar nu en liten ljusglimt när generaldirektör för Folkhälsomyndigheten Johan Carlson idag den 28 april sa att man kan släppa ut klasserna i mindre […]

 • Interpellation gällande arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89

  Interpellation till Natur- och tekniknämndens ordförande gällande Arbetet med att genomföra åtgärder föreslagna i rapport 2016:89 I mars 2017 återrapporterade Kommunledningskontoret till Kommunstyrelsen uppdraget att se över kommunens trafiksignaler m.m (rapport 2016:89). Översynen tillkom efter en motion från Sollentunapartiet inlämnad 2015. Förutom en nulägesanalys finns det i rapporten även en åtgärdsanalys, ekonomisk påverkan samt förslag […]

 • Våra förtroendevalda 2020

  Våra förtroendevalda 2020

  Vilka som sitter i Kommunfullmäktige, nämnderna, råden och bolagen har större betydelse än vad vissa vill göra gällande även om partipiskan fläktar rätt friskt i vissa partier. I Sollentunapartiet har det aldrig förekommit någon partipiska utan den enda piskan som finns är den som kommuninvånarna håller i för att vi ska utveckla Sollentuna på bästa […]

 • Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden

  Interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Tillväxtverket skriver på sin hemsida; ”Turism och besöksnäring är en växande sektor som ger konsumtion i flera branscher, såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. Turism finns i hela landet, och besöksnäringen har betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i alla svenska regioner”. Som ett bra […]

 • Interpellation gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande trafiksäkerheten för gångtrafikanter och cyklister Alltfler väljer att avstå från att arbetspendla med bil eller kollektivtrafik och istället cykla eller gå. Förutom att detta minskar trängseln både på vägarna samt i kollektivtrafiken är det positivt både för den egna hälsan samt folkhälsan. Som cyklist och […]

 • Interpellation gällande Återställning av vägar efter vägarbeten

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Natur- och tekniknämnden gällande Återställning av vägar efter vägarbeten Att kommunens vägar är framkomliga och trafiksäkra kan ses som en självklarhet. Tyvärr är det inte självklart i Sollentuna. Som ett aktuellt exempel kan tas cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Brunkebergsåsen där gång- och cykelvägen flera månader efter avslutat arbete fortfarande inte blivit helt […]

 • Interpellation gällande Sjukvårdsberedskapen under nationaldagsfirandet

  Interpellation från Sollentunapartiet till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden gällande Sjukvårdsberedskapen under nationaldagsfirandet Under nationaldagen hade kommunen anordnat ett bra och fint firande i Edsbergsparken. Kommunens inhyrda sjukvårdsresurs dök inte upp men som tur var fanns kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG) på plats. På plats hade kommunen ett antal anställda, väktare och personer från UMV (Ungdomar […]