Kategori: Aktuellt

 • Behåll våra idrottshallar!

  Behåll våra idrottshallar!

  På Kommunfullmäktige i mars var frågan gällande försäljningen av nio kommunägda fastigheter uppe till beslut. Beslutet gällande nio skolfastigheter där friskolor bedriver skolverksamhet. Sollentunapartiet är för att kommunen behåller och om behov finns införskaffar fastigheter med ett strategiskt värde för kommunen och där kommunen driver egen verksamhet. Att agera hyresvärd åt utomstående bolag ser vi […]

 • SP-förslaget: robotar till socialtjänsten

  SP-förslaget: robotar till socialtjänsten

  Låt robotar handlägga ansökningar om försörjningsstöd. Den möjligheten vill Sollentunapartiet nu utreda. – Socialsekreterare är en värdefull kompetens, och det vore bra om de kan ha mer fokus på mänskliga möten och lägga mindre tid på administration, säger Anki Elken (SP). Kan en ansökan om försörjningsstöd handläggas av en robot istället för en socialsekreterare? Det […]

 • Politisk inriktning och budget 2018

  Politisk inriktning och budget 2018

  Ett grönt och tryggt Sollentuna för alla Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt kultur- och föreningsliv. För att uppnå detta lägger vi i vår politiska inriktning och budget särskilt fokus på unga, kultur, föreningsliv, boende, trygghet […]

 • Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Glädjande nyheter – Kommunens hemsida på flera språk!

  Den 6 mars biföll (delvis) kommunstyrelsen Sollentunapartiets motion om att kommunens hemsida ska översätts till flera språk. Vi föreslog även att kommunen skulle utreda behovet av information på relevanta språk utöver svenska på webben samt att utreda hur kommunens webb kan förses med basinformation på andra språk. Bakgrund: I en motion väckt i kommunfullmäktige 2016-03-10 […]

 • Årets Hjärta 2017

  Årets Hjärta 2017

  Priset Årets Hjärta tilldelades riksspelman Christina Frohm för att Christina Frohm på ett kompetent, envist och passionerat sätt använder sitt stora hjärta på kulturområdet för barn och unga i Sollentuna samtidigt som hon är en central person i folkmusiksverige.

 • Sollentunapartiet söker två praktikanter omgående

  Sollentunapartiet söker två praktikanter omgående

  Ni som praktikanter kommer att få arbeta med sociala medier, frågor som gäller ungdomar och trygghet i Sollentuna kommun. Vi söker er som har ett genuint intresse för samhällsfrågor. Ni kommer att få praktisk erfarenhet av politiskt kommunikationsarbete och kommunal verksamhet. Språkkrav: flytande svenska och arabiska (eller ett annat språk, ex. spanska). Arbetsuppgifter – Vara […]

 • Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Sollentunapartiets förslag för ett starkare Sollentunahem

  Den 5 december var frågan gällande utförsäljningen av Sollentunahem och bildandet av en kommunal bolagskoncern åter uppe till beslut på Kommunstyrelsen. Detta efter att Sollentunapartiet tillsammans med bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade begärt återremiss när frågan var uppe på Kommunfullmäktige i november. Anledningen till återremissen var att vi ville ha svar på ett […]

 • Utveckla Sollentunahem istället för att avveckla

  Utveckla Sollentunahem istället för att avveckla

  Majoriteten i Sollentuna har meddelat att de vill sälja ut stora delar av Sollentunahem. Enligt majoriteten är en av anledningarna till denna försäljning att Sollentunahem behöver pengar för att bygga nya bostäder. Att Sollentunahem ska bygga mer är något som Sollentunapartiet håller med om, men att det skulle behövas försäljning av en tredjedel av bolaget […]

 • Handikappråd i förändring

  Handikappråd i förändring

  Ledamöterna i Handikapprådet vill byta namn till Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun. Sollentunapartiet har istället föreslagit att namnet bör bytas till Tillgänglighets- och Funktionsrådet. Vi vill byta perspektiv och fokusera på rådets syfte som är att skapa tillgänglighet för våra medborgare. Vidare var förslaget från majoriteten att ändra rådets reglemente och ta bort rätten för ledamöterna […]

 • Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset

  Bevara, renovera och utveckla Turebergshuset

  Sollentunas kommunhus, även kallat Turebergshuset, stod klart 1973 och är med ålderns rätt i behov av en renovering. Den utredning som finns framtagen av kommunen för förvandlingen av Turebergshuset innefattar dock, förutom en renovering, även en större utbyggnad på Turebergs torg. Denna utbyggnad motiveras med att kommunen behöver utökade lokaler. Att kommunen är trångbodd i […]