Close

Motioner

Motion beträffande att köpa marken som Lidl äger i korsningen Djupdalsvägen/Malla Silverstolpes väg och Danderydsvägen

Motion från Sture Pettersson och Ewa Hellström-Boström, Sollentunapartiet, till Sollentuna kommunfullmäktige, beträffande att köpa marken som Lidl äger i korsningen Djupdalsvägen/Malla Silverstolpes väg och Danderydsvägen I dessa tider när det är så svårt för ungdomar att få en bostad borde marken som Lidl äger nu köpas av kommunen för att […]

Read More

Motion beträffande inrättande av SOLLENKOLLEN, ett regionalt sportcenter för skidsport och fotboll på Edsbergs sportfält och Väsjötoppen

Motion från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande inrättande av SOLLENKOLLEN, ett regionalt sportcenter  för skidsport och fotboll på Edsbergs sportfält och Väsjötoppen Utveckla Edsbergs Sportfält och Väsjötoppen till ett framtidsinriktat kommunalt och regionalt sportcenter för skidsport och fotboll med SOLLENKOLLEN som samlande namn. Kommunen har Edsvik för kulturen. […]

Read More

Motion beträffande Eriksbergsskolans framtida lokalisering

Motion från Britta Hansson, Sollentunapartiet till Sollentuna kommunfullmäktige beträffande Eriksbergsskolans framtida lokalisering Undertecknad som har stor anknytning till kommundelen Eriksberg har synpunkter på bebyggelse av skola vid Näckvägen. För det första är läget trångt och olämpligt vad gäller biltrafik i samband med barntransporter. Många föräldrar hämtar och lämnar i dag sina barn i skolan. […]

Read More

Motion om att låta AB Sollentunahem bygga ungdomsbostäder

Motion från Sture Pettersson, Sollentunapartiet till Sollentuna kommunfullmäktige om att låta AB Sollentunahem bygga ungdomsbostäder på den mark som friställs när den nya brandstationen är färdigbyggd. När beslutet om att bygga en ny brandstation i Sollentuna nu är fattat anser jag att det bör byggas ungdomsbostäder på den nuvarande brandstationstomten […]

Read More

Angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad

Motion från Sollentunapartiet angående byggande av en överdäckande affärs-, hotell- och kontorsbyggnad över E4:an mellan Helenelund och Kista. Utvecklingen av samhällsservicen och detaljhandeln i Helenelunds centrala delar har varit mycket negativ under senare år. Helenelund, som tillhör Sollentuna kommun och vars invånare betalar lika mycket skatt som andra Sollentunabor lider […]

Read More

Bygg pensionärernas hus i Sollentuna

Snart är ungdomens hus klart för inflyttning. Visserligen kommer detta hus nu upplåtas för ”alla” Sollentunabor men den dominerande inriktningen kommer att bli ungdoms-aktiviteter med tyngdpunkt på idrott. Då är det dags att tillgodose en annan grupp i kommunen – nämligen pensionärerna. Trots allt är ungdomen i Sollentuna lyckligt lottad […]

Read More

Angående anläggande av parkering och sopsorteringsstation nära Helenelunds station

Motion från Britta Hansson, Sollentunapartiet angående   anläggande av parkering och sopsorteringsstation nära Helenelunds station. Ett nytt problem har aktualiserats i Helenelund nämligen brist på infartsparkering vid Helenelunds station. Nu parkerar 15-20 bilar runt parken vid Parkvägen vid Eriksbergs Torg. Detta gör bland annat att samhällsnyttig tung trafik, som t ex […]

Read More

Stoppa neddragningen av Brandkåren Attunda

Enligt Mitt i Sollentuna 2009-12-15 är Torbjörn Rosdahl ansvarig för att direktionen för Brandkåren Attunda, i enlighet med förbundschefen Jens Ärlebrants förslag, vid sammanträdet i december beslutat att anta budget för 2010 och ekonomisk plan för 2011 och 2012 för att därigenom spara 9,8 miljoner kronor 2010. Att sänka ambitionsnivåerna […]

Read More

Angående anläggande av hundrastgårdar i Rotsunda Gård

Motion från Arne Lovén,  Sollentunapartiet angående anläggande av hundrastgårdar i Rotsunda Gård. Tyvärr är denna del av kommunen, Rotsunda Gård och Rotebro,  satt på undantag på flera områden. Flera viktiga samhällsfunktioner fattas varav hundrastgårdar är en. Det är dags att äntligen satsa på denna norra del av kommunen och anlägga […]

Read More