Kategori: Veckobrev

 • Medel till civilförsvaret

  Medel till civilförsvaret

  På Kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari var frågan gällande ansökan om medel från frivilliga försvarsorganisationer i kommunen uppe till beslut. Sollentunapartiet biföll inkomna ansökningar och lämnande följande protokollsanteckning: ”Civila och frivilliga organisationer har alltid varit en viktig och central del av Sveriges krisberedskap. För Sollentunapartiet har alltid den civila och frivilliga beredskapen varit viktig. Sollentuna […]

 • Interpellation från Sollentunapartiet

  Till torsdagens kommunfullmäktigemöte har Johnny Rönnberg (SP) ställt följande interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande. Interpellation till Trafik- och fastighetsnämndens ordförande om återställning av vägar efter vägarbeten Att kommunens vägar är framkomliga och trafiksäkra kan ses som en självklarhet. Tyvärr är det inte självklart i Sollentuna. Som ett aktuellt exempel kan tas Västra Tureberg där […]

 • Vilket ansikte har Sverigedemokraterna i Sollentuna?

  Insändare i veckans Vi i Sollentuna från vår gruppledare Anki Elken. I slutet av oktober anordnades många ljusmanifestationer runt om i Sverige mot våld och för att hedra offren vid skolattacken i Trollhättan. I Töreboda tog Kommunfullmäktige en paus i sitt sammanträde för att ledamöterna skulle kunna deltaga. Sverigedemokraternas tre ledamöter var de enda som […]

 • Nya nämndemän

  Den 1 januari 2016 kommer Sollentunapartistena Felicia Margineanu 22 år och Anders Lovén 27 år att tillträda som nämndemän i Attunda tingsrätt. Sollentunapartiet är glada och stolta över att kunna bidra till domstolsverkets önskan att föryngra nämndemannakåren.

 • Sollentunapartiet och Väsjön

  Följande insändare finns i veckans Vi i Sollentuna. Karta över väsjöområdet, med nummersatta delar, finns här. Sollentunapartiet har sedan valet 2010 varit för bebyggelse i Södersättra (tidigare kallat del 1), och för bebyggelse i Norrsättra (tidigare kallat del 4). Sollentunapartiet är för bebyggelse i området norr om Frestavägen (tidigare kallat del 6 och del 7) […]

 • Motion om sommarskola och interpellation om höga hus

  På kommunfullmäktige den 17 september lämnade Sollentunapartiet in en interpellation till stadsbyggnadsnämndens ordförande gällande höga hus samt en motion om avgiftsfri sommarskola. Interpellation ställer frågor bland annat om hur högt ett högt hus är samt om det finns någon övergripande plan var någonstans höga hus ska byggas i kommunen. Motionen handlar om ett förslag från […]

 • Vår trafikmotion får tummen upp

  I våras lämnade Sollentunapartiet in en motion där vi tar upp frågan om kommunens trafiksignaler och behovet av att se över dessa och anpassa dessa till dagens trafikflöde. Anledningen till motionen är att ingen översyn av kommunens trafiksignaler, dess perioder eller påverkan på miljön har gjorts på många år. Med andra ord vet ingen vilka […]

 • Trevlig sommar!

  Sommaren är här och Sollentunapartiet önskar alla en trevlig och angenäm sommar. Politiken kommer nu gå på lite lågvarv men i höst är vi tillbaka med laddade batterier och full kraft för att driva en politik av Sollentunabor för Sollentunabor! Johnny Rönnberg Ordförande Sollentunapartiet

 • Budgetfullmäktige 2015

  Torsdagen den 11 juni var det dags för årets budgetfullmäktige. Under mötet presenterade Sollentunapartiet bland annat sin politiska inriktning för nästa år. Vill lämnande även in en motion angående sommarskola från årskurs sex. Läs vår politiska inriktning för 2016 >>>

 • Budgetfullmäktige den 11 juni

  Torsdagen den 11 juni klockan 09:00 är det dags för årets budgetfullmäktige. Under mötet, som pågår hela dagen, kommer Sollentunapartiet att presentera sin budget för nästa år. Vi kommer även lyfta fram våra viktigaste frågor och vad vi vill satsa på under nästa år. Mötet är öppet för allmänheten så väl mött den 11 juni […]