Close

Veckobrev

Kommunen planerar i blindo!

Detaljplan vid Väsjön fylld av frågetecken. Tvisten med naturskyddsföreningen om strandskyddet är inte löst!  Markundersökningen av det miljöfarliga avfall som dumpats från Väsjötippen, rökeriet och tidigare avskrädesplats är inte helt genomförd. Hur blir det med muddringen av Väsjön? Var ska Väsjöbackens 100-tals skidåkare parkera när nuvarande parkering bebyggs? Hur ska […]

Read More

ÖPPET HUS om Väsjöstaden och Edsbergs sportfält

den 30 mars kl 17.00 – 19.00 i Edsbergs bibliotek – Kom Dit DU också! Kommunens tjänstemän vill nu att kommunfullmäktige fattar beslut om de första detaljplanerna för Väsjöområdet. En detaljplan för Väsjön mellersta – dvs marken väster om sjön där Väsjöbackens bilparkering ligger idag och detaljplanen över Södersättra och […]

Read More

Nyhetsbrev – vecka 2, 2011

År 2011 ska bli det år när vi tillsammans med många andra räddar Edsbergs Sportfält! Nyåret är nyårslöftenas tid. Det är nu som man ska lägga fast de mål som man vill uppnå under det kommande året. Vad man tycker är viktigt att genomföra under år 2011. Vi i Sollentunapartiet […]

Read More