Angående anläggande av hundrastgårdar i Rotsunda Gård


Motion från Arne Lovén,  Sollentunapartiet angående anläggande av hundrastgårdar i Rotsunda Gård.

Tyvärr är denna del av kommunen, Rotsunda Gård och Rotebro,  satt på undantag på flera områden. Flera viktiga samhällsfunktioner fattas varav hundrastgårdar är en.

Det är dags att äntligen satsa på denna norra del av kommunen och anlägga ett antal hundrastgårdar, något som saknas helt här. Vi anser att det är kommunens skyldighet att ge medborgarna förutsättningar att bidra till ett miljövänligare och renligare Sollentuna.

Antalet hundar ökar kraftigt i vår kommun och särskilt i Rotsunda gård som har fantastiska ströv-områden med stora ängar och en underbar strandpromenad. Tyvärr är inte alla hundägare så noga med att ta upp efter sina hundar när dessa har bajsat. Detta skapar mycket irritation och det är inte kul att göra rent skor och kläder var eviga dag. Det är mycket aktiviteter på våra ängar, bland annat har Trollholmens skola sina uteaktiviteter och raster där. Hundarna rastas också på dessa ängar vilket skapar otrevnad.

Att hundägarna inte tar upp efter sina hundar är otrevligt, ohygieniskt och ett miljöproblem.

För att minimera alla dessa problem borde kommunen anlägga ett antal rastgårdar för hundar i Rotsunda Gård som i dag inte har en enda hundrastgård. Det vore för övrigt på sin plats att på samma gång inventera resten av kommunen för att se vilket behov det finns av hundrastplatser.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sollentunapartiet att kommunfullmäktige skall besluta

  • att ge berörd förvaltning i uppdrag att undersöka lämpliga platser i Rotsunda Gård för anläggande av hundrastgårdar, samt
  • att ge kommunen i uppdrag att efter detta anlägga erforderligt antal hundrastgårdar i Rotsunda Gård .

Sollentuna den 25 augusti 2009

Arne Lovén
Sollentunapartiet