Stoppa neddragningen av Brandkåren Attunda


Enligt Mitt i Sollentuna 2009-12-15 är Torbjörn Rosdahl ansvarig för att direktionen för Brandkåren Attunda, i enlighet med förbundschefen Jens Ärlebrants förslag, vid sammanträdet i december beslutat att anta budget för 2010 och ekonomisk plan för 2011 och 2012 för att därigenom spara 9,8 miljoner kronor 2010.

Att sänka ambitionsnivåerna innebär för Sollentunas del att man nu tvingas minska personalstyrkan vid larmutryckning till 4 man och 1 befäl istället för dagens 5 + 1.

För att snabbt kunna påbörja rökdykning efter ankomsten till branden krävs att alla tre i rökdykargruppen hinner ta på sig sin utrustning under bilfärden och att de kan göra en insatsplan utifrån de informationer som kommer från brandplatsen.

Med 4+1 kan man inte ta med sig stegbilen utan behöver rekvirera en sådan från annan station.

Torbjörn Rosdahl kan inte förstå varför man inte kan åka 2 i en bil och 3 i en annan. Orsaken är att alla 3 rökdykarna bör åka i samma bil om de skall kunna starta rökdyningsinsatsen direkt vid ankomsten till brandplatsen. För varje minuts fördröjning riskerar man människoliv i en brinnande lägenhet.

Med 4+1 kan någon övrig livräddning inte starta även om stegbilen finns med. Befälet leder endast insatsen och den fjärde mannen är fullt upptagen med vatten och annan hjälp till rökdykarna.

Med dagens styrka 5+1 skulle man dels kunna använda stegbilen direkt och dessutom kunna söka av trapphuset för att se att där inte finns några personer. Detta för att förhindra en upprepning av den svåra olyckan i Rinkeby där 7 personer omkom i trapphuset på grund av rökförgiftning.

Detta omöjliggörs nu genom Rosdahls neddragning av budget 2010.

Det är en skam att räddningstjänsten i Sollentuna inte med automatik omedelbart kan starta livräddnig och yttre brandbekämpning via stegbilen utan måste invänta en insats från en annan kommun. Det kan bli många minuters fördröjning innan de kan komma upp till eldhärjade lägenheter i höghus.

Genom denna fördröjning kan människoliv gå förlorade.

För närvarande är Kista Brandstation första utryckningsstyrka i Helenelundsområdet och rycker ut med 6+1 man och har alltid stegbil med sig.

Det är alltså de som bor norr om Kanalvägen som är i farozonen. Boende i Sollentuna Centrum, Malmvägen, Edsberg och Sjöberg drabbas värst om det brinner i ett höghus. I dessa områden ligger också de flesta äldre- och trygghetsboenden i Sollentuna.

Om det pågår en räddningsinsats på motorvägen samtidigt som ett brandlarm kommer kan en fördröjd insats få katastrofala följder.

Även vid trafikolyckor behövs två fordon vid utryckningen för att kunna stänga av trafiken så att ingen av brandmännen blir påkörda under räddningsinsatsen.

Jag anser att Torbjörn Rosdahl nu gått för långt i sina nedskärningar när han ger sig på områden som drabbar kommuninnevånarnas hälsa och liv.

Han tar ingen som helst hänsyn till den massiva kritiken i Storstockholms brandförsvars remissvar i ärendet. Remissen bifogas nedan.

En annan aspekt är att kostnaden för att flytta Sollentuna brandstation från Norrviken till en nybyggd i Rotebro, gemensam med Upplands Väsby kostar nog betydligt mer än vad denna neddragning ger.

Jag hoppas att en ny majoritet efter valet kan återställa ordningen i Brandkåren Attunda och se till att det bl.a. finns en tillräcklig bemanning för att kommuninnevånarna skall kunna känna sig trygga även om en olycka inträffar.

Vilket parti Du än tänker rösta på i riksdagsvalet så rösta på Sollentunapartiet i kommunvalet för ett tryggare Sollentuna i framtiden.

Sture Pettersson

Sollentunapartiet