Angående anläggande av parkering och sopsorteringsstation nära Helenelunds station


Motion från Britta Hansson, Sollentunapartiet angående   anläggande av parkering och sopsorteringsstation nära Helenelunds station.

Ett nytt problem har aktualiserats i Helenelund nämligen brist på infartsparkering vid Helenelunds station.

Nu parkerar 15-20 bilar runt parken vid Parkvägen vid Eriksbergs Torg. Detta gör bland annat att samhällsnyttig tung trafik, som t ex brandbilar, ambulanser,  inte kan ta sig förbi.

Därför föreslår en av villaägarna i området  att man bör utnyttja den parkering som Kistamässan använde tidigare vid stationen på andra sidan det f.d. militärförrådet  på Margareteborgsvägen. Byggs stationen och området runt denna ut i framtiden behövs parkeringen än mer och kan då flyttas något söderut.

Vi i Sollentunapartiet ser det mycket lämpligt att samtidigt anlägga en sopsorteringsstation på denna plats. Så att man kan ta bort den befintliga på Skogstorpsvägen  som är mycket trafikfarlig och anskrämlig.

Jag yrkar att kommunen skall vidta de åtgärder som jag föreslår i min motionstext ovan.

Sollentuna den 19 oktober 2010
Britta Hansson
Sollentunapartiet