Bygg pensionärernas hus i Sollentuna


Snart är ungdomens hus klart för inflyttning. Visserligen kommer detta hus nu upplåtas för ”alla” Sollentunabor men den dominerande inriktningen kommer att bli ungdoms-aktiviteter med tyngdpunkt på idrott.

Då är det dags att tillgodose en annan grupp i kommunen – nämligen pensionärerna. Trots allt är ungdomen i Sollentuna lyckligt lottad jämfört med de äldre när det gäller fritidsaktiviteter.
Det finns många exempel på hur denna grupp får stå tillbaka. När Galaxen i Edsberg rivs till sommaren hänvisas de pensionärer som har gymnastik där till Häggvik. Eftersom de flesta bor i Edsberg är det svårt att ta sig dit.

Pensionärer som spelar boule hänvisas från Edsvik till ett garage vintertid, knappast någon trevlig miljö. Intresset för kondition – och styrketräning är långt större än de över åttio pensionärer som tränar hos Sollentuna Kraftsportklubb. Tyvärr kan inte klubben ta emot fler.

Därför föreslår jag att det byggs ett Pensionärernas Hus. Det behöver inte vara ett 150-milijoners byggnad som Ungdomens hus. Det räcker med en paviljongliknande byggnad, där man kan göra allt från att spela boule till att väva, träffas för att fika eller spela bridge, snickra, gymnastisera, ha studiecirklar etc.

I Sollentuna finns det åtskilliga äldre som vill leva ett socialt och friskt liv. Hjälper man alla dessa att leva ett aktivt liv så att de håller sig friska, så spar samhället stora pengar i minskade vårdkostnader.

Det är dags att göra något för dessa nu. Börja planera pensionärernas hus NU!

Jan Wramberg                                                                                                               

Sollentunapartiet                                                                                                                                                    
Ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden