Väsjöalternativet


Det nybildade Väsjöalternativet är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna.

Kommunens politiker och tjänstemän smider nu som bäst stora, exploateringsplaner för Väsjöområdet. Dessa planer kommer att få mycket stor påverkan på alla som bor i närheten av, eller nyttjar området. 2800 nya bostäder skall byggas. Det är nästan som ett helt nytt Edsberg!

Vi vill med detta initiativ öppna upp ett forum för berörda grupper och föreningar som vill ha inflytande över beslut som direkt påverkar dem.

Tillsammans representerar vi flera tusen kommuninvånare i Edsberg och runt Väsjön. I kraft av detta får vi politikernas uppmärksamhet och kan hjälpas åt att bevaka varandras intressen! Vi avser att föra en positiv och aktiv dialog med kommunens politiker och tjänstemän. Ge konstruktiv kritik, tillhandahålla perspektiv och förslag på alternativa, och förhoppningsvis bättre lösningar som tar hänsyn till alla de som bor, verkar och nyttjar området, och till viktiga naturvärden.

Väsjöalternativet kommer även att arrangera ett antal stormöten och andra aktiviteter för såväl alternativets medlemmar som allmänheten.

Mer information om Väsjöalternativet kommer löpande att publiceras.

Vill Du veta mera? Vill Du komma med? Har du egna förslag?

Hör av dig till  Väsjöalternativet
email: vasjoalternativet@gmail.com

Sammankallande är Micke Wiberg, mobil 073 – 992 33 71