Close

Väsjöalternativet

Skandalen Väsjö stad

Väsjöalternativets Pressrelease. Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja: Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all […]

Read More

Väsjöalternativet

Det nybildade Väsjöalternativet är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna. Kommunens politiker och tjänstemän smider nu som bäst stora, exploateringsplaner för Väsjöområdet. Dessa planer kommer att få mycket stor påverkan på alla som […]

Read More