Kategori: Väsjöalternativet

 • Rapport från samrådsmötet enligt Miljöbalken den 7 juni 2011 ang restaurering av Väsjön

  Vi var 15 deltagare. De flesta boende i området . Endast 2 förtroendevalda deltog, Sture Pettersson och Ewa Hellström-Boström från Sollentunapartiet. Ewa Bergwall från Konsultföretaget Grontmij hälsade välkommen och beklagade att kungörelsen av mötet i DN och SvD inte publicerats inom rimlig tid före mötet men att hon av den anledningen förlängt tiden för insändande […]

 • Skandalen Väsjö stad

  Väsjöalternativets Pressrelease. Sollentuna kommun klubbar onsdagen den 13 april det omstridda ”Väsjö stad”. Vi kan nu avslöja: Kommunen avskaffar strandskydd för att kunna sälja egen mark för 1 miljard. Kommunen bryter skriftligt avtal med villaägare, där kommunen mot betalning lovat att bygga och driva vägarna inom föreningens område för ”all framtid”. Kommunen flyttar genomfartsled in […]

 • Väsjöalternativets diskussionsförslag 12 mars 2011

  Förslag i huvuddrag Sportfältet lämnas obebyggt och ny väg mellan Väsjön och Edsberg utgår. Ingen exploatering sker kring sjön Snuggan Södersättra villaområde detaljplaneras i samråd med de boende! Två områden föreslås för tät bebyggelse. Dessa kan rymma nästan hela den befolkning kommunen vill få in i Väsjöområdet Den här kartan utvisar Väsjöalternativets förslag till alternativ […]

 • Väsjöalternativet

  Det nybildade Väsjöalternativet är en oberoende sammanslutning av grupper, föreningar och enskilda som bor vid, verkar och nyttjar Edsbergs sportfält, skidbacken och området runt Väsjön i Sollentuna. Kommunens politiker och tjänstemän smider nu som bäst stora, exploateringsplaner för Väsjöområdet. Dessa planer kommer att få mycket stor påverkan på alla som bor i närheten av, eller […]