Väsjöalternativets diskussionsförslag 12 mars 2011


Förslag i huvuddrag

Sportfältet lämnas obebyggt och ny väg mellan Väsjön och Edsberg utgår. Ingen exploatering sker kring sjön Snuggan

Södersättra villaområde detaljplaneras i samråd med de boende!

Två områden föreslås för tät bebyggelse. Dessa kan rymma nästan hela den befolkning kommunen vill få in i Väsjöområdet

Den här kartan utvisar Väsjöalternativets förslag till alternativ planering av Väsjöområdet. GUL-markerade områden ska ej bebyggas

Sportfältet lämnas obebyggt och vägen mellan Väsjön och Edsberg utgår ur förslaget. Ingen exploatering av platån kring Snuggan.
Södersätraområdet ingår inte i detta förslag. Det bör planeras separat.

Två områden med röd begränsningslinje föreslås för bebyggelse. Dessa kan rymma nästan hela den befolkning kommunen vill få in i Väsjöområdet
Förslaget innehåller strandskyddszoner på 300 resp.100 meter, tillräckligt breda gröna korridorer samt ett beaktande av kulturminnenas riksintressen

Förslaget utgår ifrån områdets realistiska förutsättningar och inte önsketänkande stadsplanerares. Det tar hänsyn till lagstadgade strandskyddszoner, har tillräckligt breda gröna korridorer ur naturvårdsperspektiv och beaktar riksintressanta kulturminnen. Se omstående karta för detaljer

Bakom Väsjöalternativet står enskilda och organisationer som bor vid, verkar och nyttjar
Väsjäområdet och sportfältet.

Kontakt: Mikael Wiberg, 073 9923371
vasjoaltemativet@gmail.com